THÔNG BÁO:


WEBSITE TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG VÌ CHƯA THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ.
ĐỀ NGHỊ CÔNG TY GIẢI TRÍ HÒA BÌNH (KARAOKE GIA ĐÌNH E) LIÊN HỆ
THANH TOÁN ĐẦY ĐỦ CHI PHÍ ĐỂ ĐƯỢC TIẾP TỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ.
XIN CẢM ƠN!