KARAOKE GIA ĐÌNH E1: 25/3/1 Lê Văn Sỹ, Quận 3. Điện thoại: (08) 35 26 15 62 KARAOKE E3: 768E-D-F Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Điện thoại: (08) 39 79 76 52 KARAOKE E5: 45 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận. Điện thoại: (08) 35 17 83 70 KARAOKE E6: 34 Đồng Nai, Quận 10. Điện thoại: (08) 39 77 16 31 KARAOKE E8: 38 Cộng Hòa, Quận Tân Bình. Điện thoại: (08) 62 96 26 65 Cafe – Nhà hàng Karaoke Gia Đình E - Điện thoại: (08) 38 47 98 24
Quảng cáo

Tên phòng: E3/302

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/303

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/304

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/104

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/106

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 -

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/107

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 -

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/101

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

 

Tên phòng: E3/102

Karaoke Gia Đình E3

Phong cách: Hiện đại

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

 

Tên phòng: E3/103

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke Bar

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Xem thêm tại Karaokegiadinhe.com

Tên phòng: E3/105

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Xem thêm tại Karaokegiadinhe.com

Tên phòng: E3/A

Karaoke Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/201

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/202

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/205

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52

Tên phòng: E3/206

KARAOKE - Gia Đình E3

Phong cách: Cổ Điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2 - Karaoke VIP

Địa chỉ: 768 E-D-F Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đặt phòng: (08) 39 79 76 52