KARAOKE GIA ĐÌNH E1: 25/3/1 Lê Văn Sỹ, Quận 3. Điện thoại: (08) 35 26 15 62 KARAOKE E3: 768E-D-F Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Điện thoại: (08) 39 79 76 52 KARAOKE E5: 45 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận. Điện thoại: (08) 35 17 83 70 KARAOKE E6: 34 Đồng Nai, Quận 10. Điện thoại: (08) 39 77 16 31 KARAOKE E8: 38 Cộng Hòa, Quận Tân Bình. Điện thoại: (08) 62 96 26 65 Cafe – Nhà hàng Karaoke Gia Đình E - Điện thoại: (08) 38 47 98 24
Quảng cáo

Tên phòng: E1/PHÒNG 2

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách: Karaoke cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Tên phòng: E1/PHÒNG 8

Phong cách: cổ điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m2

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Xem thêm tại http://karaokegiadinhe.com

Tên phòng: E1/PHÒNG 5

Phong cách: cổ điển

Sức chứa: 20 người

Diện tích: 22m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62079

Karaoke Bar – Vip - Disco

Tên phòng: E1/301

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách: cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Tên phòng: E1/PHÒNG 3

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách: cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Tên phòng: E1/PHÒNG 4

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách: Karaoke cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Tên phòng: E1/PHÒNG 7

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách:cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15 62

Tên phòng: E1/PHÒNG 6

Karaoke Gia Đình E1

Phong cách: Karaoke cổ điển

Sức chứa: 30 người

Diện tích: 24m vuông

Địa chỉ: Số 25/3/1, Lê Văn Sỹ, Quận 3

Điện thoại:  (08) 35 26 15